Pályázati ismertető - JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA


A projekt leírása

Jászberény Városi Önkormányzat az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással fog csatlakozni. Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek részben rendelkezésre állnak, azok kiegészítéseként szükséges beszerezni 1 db Laptopot MS környezetben (szoftverrel együtt), továbbá 100 db új típusú személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó eszközt. Jászberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 112 fő dolgozik, akik közül 100 fő dolgozik iratkezelő rendszerrel. Az eszközök beszerzése Vállalkozási szerződés keretében kerül beszerzésre. A beszerzés nem közbeszerzés köteles. . Az ASP Iratkezelő szakrendszerén kívüli rendszerek az alábbi Irodákat érintik: Közgazdasági Iroda, Számviteli Iroda, Adóigazgatási Iroda, Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda. Az eszközök beszerzését, a működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítását, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását, önkormányzati szakrendszerek adatállománya minőségének javítását és migrációját valamint a tesztelést és élesítést külső szakértő céggel kívánjuk megvalósítani. A pályázat során beszerzésre kerülő eszközökön kívül az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozáshoz az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt minimális elvárásoknak megfelelő eszközök rendelkezésre állnak.

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641

Kedvezményezett: Jászberény Városi Önkormányzat

A projekt helyszíne: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44

5100 Jászberény, Déryné u.1.

A projekt tervezett befejezése: 2019. június 30.