Grafikai szakszótár

A

Adathordozó: Számítástechnikai eszköz (floppy, CD, zip, stb.), amelyen a nyomdailag feldolgozásra kerülő anyagot rögzítik. Lényeges egyeztetni az anyagokat tartalmazó fájlok formátumát, de ezek kezeléséhez szükséges szoftverekkel a nyomdának rendelkeznie kell a munkák elkezdéséhez.

Állományformátumok: Adatállományaink belső szerkezetére már nevének kiterjesztése utal. A legtöbb alkalmazásnak van jellegzetes alapkiterjesztése, amelyről felismerhető a fájl származása.
Például a .TXT kiterjesztésű fájl ASCII vagy ANSI szöve­get tartalmaz, a .DOC Worddokumentum, az Excel .XLS stb. Az .ARJ és a .ZIP kiterjesztések tömörített állományokat jeleznek.
A DTP-sek a különféle felhasználói programokban készített dokumentumaikban sokféle kiterjesztésű, formátumú állományt használnak. A kiterjedt alkalmazásoknak tehát fel kell készülni e sokféle állomány fogadására.
A legérdekesebb talán az .EPS formátum, amelybe ha belenézünk, ASCII szöveget látunk, pedig ez grafikus állomány. Ami szövegnek látszik, valójában PostScript-parancs, amit a RIP (Raster Image Processor) dolgoz fel, és a levilágító alakít képpé. Ez az állományfajta nem tartalmazza a képeket és a fontokat, csak azokat a helyeket, ahol megtalálhatók. Ha tehát .EPS fájlt akarunk
levilágítani, vinnünk kell a kép és a fontfájlokat is. Az .EPS állománynak ezért csak vázlatát tudjuk gépeinken megjeleníteni, az .EPS-parancsok a levilágítógépnek szólnak. Az .EPS elterjedt formátum és szabvány.

Álló formátum: Álló téglalap alakú, a hosszabb oldalán kötött kiadvány

Árajánlat: Az árajánlatkérés szerint elvégzett nyomdai műveleti és anyaganalízis alapján adott ár- és határidő-ajánlat.

Átfutási idő: A kiadvány megrendelésétől a megrendelő igénye szerinti helyre történő szállításáig tartó időintervallum, napokban, hetekben vagy hónapokban kifejezve.

Analóg színpróba: A formakészítéshez levilágított (másolt) színbontott filmeredetikről a négyszín nyomtatást szimuláló színpróba eljárás. A tradicionális nyomdai szóhasználatban gyakran cromalin név alatt említik az összes (azóta több és más gyártóhoz kötődő de azonos alapelvű) analóg színpróba eljárást is.

Aranymetszés: Klasszikus arányrendszer, amely meghatározza a főbb oldalelemek egymáshoz való viszonyát, arányait. Segít a szedéstükör, a margók, a címek, és a betűméret megtervezésében. Az aranymetszés szorzószáma 1.618, szabálya szerint a kisebb úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez.

Aranyozás: Létezik több formája. Offszet, meleg és arany élmetszés. A valódi aranyozott feületet a meleg aranyozás adja, mely magas vagy dombornyomási eljárással kerül a nyomatra.

Adathordozó: információhordozó minden külsö tárolóközeg, amely a számítógépben feldolgozott vagy feldolgozandó információt felveszi.

Aranymetszés szabálya: az ~ szerint esztétikai tökéletesség hatását kelti az olyan arány, ahol egy egésznek két része úgy aránylik egymáshoz, mint a nagyobbik rész az egészhez. Számokkal, megközelítő pontossággal kifejezve 3 : 5 ^ 5 : 8. Ez megfelel olyan téglalap éleinek, amelynek aránya 1 : 1,618.

Arányszabály: /. még aranymetszés az ~ Egy másik gyakran alkalmazott tapasztalati szabály az ún. isteni arány, amely az 1 : 1,5 arány-számmal fejezhető ki. A szabványosított papíralakok közül az A és B jelzésű sorozatok oldalméreteinek aránya 1 : /2, azaz 1 : 1,414.

ASCII: az American Standard Code for Information Interchange (amerikai információcsere-szabványkód) rövidítése. A legáltalánosabban elterjedt alfanumerikus kódolás.


B

Behúzás: A szedett szöveg első sora beljebb kezdődik mint a szöveghasáb.

Bígelés: Vastagabb papírok, kartonok csak akkor hajthatók meg szépen, törés nélkül, ha hajtás előtt egy tompa késsel megnyomjuk az anyagot. A bígelés történhet nyomdagépen, speciális célgépen vagy a stancolással egy menetben.

Beigazítás: a példányszámnyomtatást megelőző műveletek összessége, amelyet a gépmesterek végeznek. E műveletek folyamán kerül a nyomat a pontos helyére, ill. ekkor állítják be a nyomat szinét és denzitását a próbanyomással megegyezően.

Bemetszés: riccelés az a művelet, amikor nyomógépen megfelelő vágóelemek segítségével a papír keresztmetszetét csak részben vágják át. ~ t alkalmaznak pl. az öntapadós fóliák kikészítésekor, a nyomtatott felső papírréteg a bemetszés vonalának megfelelően, könnyen leválasztható az alsó hordozórétegről.

Betűtípus: Egyazon elv szerint készített, azonos stílusvonásokat, formajegyeket rnutató betűálkotás, amely magában foglalja a betűcsaládot, ill. annak tagjait, a különböző betűváltozatokat. Európában és Amerikában ma közel 2000 latin betűtípust tartanak nyilván. A könnyebb eligazodáshoz a nemzetközi követelményeknek megfelelően osztályba sorolták a betűket az elkészítésük ideje, grafikai jellegzetességük, a betűíró szerszám típusa és alkalmazása az alap és összekötő vonalak közötti ellentét, valamint a betűtalpak és alakjuk alapján.

Bit: (binary digit) a legkisebb információs egység a bináris számrendszerben, amely csak két állapotot ismer, ez egy vagy nulla lehet. A gyakorlatban lyukasztást vagy nem lyukasztást, ill. mágnesezettséget vagy ellentett mágnesezettséget jelent.

Byte: a leggyakrabban használt egység a bináris jelek ábrázolásában. Általában nyolc bitből áll.


oldal tetejére

C

CMYK: Nyomdai alapszínek cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (Key, K). A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni.

Cromalin: Színbontott (levilágított) filmekről fotótechnikai eljárással készített, a color nyomtatás színhelyességéhez szükséges ellenőrző "nyomat".

Címke: a ~ program által írt blokk, amely azonosításra, valamint a nem szándékos átírás elleni védelemre szolgál a csomagolt, ám tartalmára, rendeltetésére, árára és egyéb utalásokra szolgáló leggyakrabban papír alapú termék, amelyet egyik oldalán nyomtatnak, másik oldalán ragasztóanyaggal bevonnak és a kívánt tárgyra nedvesítéssel vagy melegítéssel felragasztanak. Különleges fajtája az öntapadós címke, amely ragasztózott oldalával nyomóerö hatására tapad a tárgyra.

Csomagolóipari ragasztók: a csomagolástechnikában leggyakrabban alkalmazott papírzacskók, dobozok, zsákok, papír- és műanyag, ill. fémfólia bevonatok előállításához, a termékek lezárásához, címkék felragasztásához alkalmazott ragasztók közös elnevezése. Kémiai összetétel szerint keményítőből, keményítő- és cellulózszármazékból, fehérjékből, valamint szintetikus anyagokból előállított ragasztók tartoznak ebbe a csoportba. csontenyv állati enyv.

Csúszás: a pontatlan legördülésből eredő nyomtatási hiba.


oldal tetejére

D

Duplex nyomtatás: Két szin nyomás.

DTP: DeskTop Publishing: Számítógépes kiadványszerkesztés

Denzitás: Mind a levilágított (másolt) filmek, mind a nyomatok fedettségének mértékét jelző szám. Jele: D. A nyomdai és a DTP gyakorlatban átnézeti és ránézeti denzitométereket használnak. Az átnézeti denzitométer a levilágítást is végző DTP stúdiók minőségellenőrző rendszerének egyik alapvető eszköze.

DPI - Dot Per Inch: A pontok száma inchenként. A rendszer letapogatási, levilágítási elemeinek 25,4 mm-re eső száma.

Digitális proof: Adathordozóról digitális eljárással készített próbanyomat, kolor nyomtatás színhelyességének ellenőrzésére.

Duda: tekercsnyomógépeken feldolgozásra kerülő nyomathordozók tekercsének belső, kis átmérőjű (80-120 mm) kartonhengere, amelyhez hozzáragasztják a (papír) szalag belső végét. A ~ nak a tekercsfelfogásnál van jelentős szerepe.
duktor köszörült palástfelületű acélhenger. Ívre és tekercsre dolgozó magas- és ofszetnyomógépek festékezőműveinek a festékszekrénybe beépített hengere. Átmérője és palástfelületének hasznos alkotóhossza géptípusonként változó. Feladata a nyomdafesték adagolása a festékezőmű dörzsszakaszába, adott, a forma festékigényének megfelelően sávonként beállított rétegvastagságban.

Digitális: számjeggyel ábrázolt információ.

Digitalizálás: valamilyen szövegelem számjegyekkel felírt értékein alapul.


oldal tetejére

E

Ellenőrző nyomat, korrektúra: 1. A tördelt levonat; 2. digitális proof (IRIS); 3. Cromalin; 4. Kékkópia; 5. Szemleív

Eredeti anyag-szövegeredeti: olyan szöveges anyag, amely fotózható, illetve szkennelhető eredetiként kerül felhasználásra.

F

Font: A GEM-rendszer alatt egy font egy betűtípus egy változatának egy fokozatát jelentette. A vektoros TrueType és a PostScript 1 esetében az összes fokozat adatait (leírását) egyetlen fájl tartalmazza. Természetesen külön fájl az antikva, külön a kurzív, (fél)kövér és (fél)kövér kurzív változatokat.Egy-egy fájl jelent egy fontot. Az előbbiekből következik, hogy ha egy betűből több változatra van szükség, akkor újabb fájloknak kell tartalmaznia a leírásuk adatait. Mivel egy név alatt legfeljebb négy fájl lehet, ilyenkor új nevet adnak a többi betűfajtának.

Fájlformátum: Lényeges egyeztetni az anyagokat tartalmazó fájlok formátumát, az ezek kezeléséhez szükséges szoftverekkel a nyomdának rendelkeznie kell a munkák elkezdéséhez.

Flexo: Magasnyomtatási forma, foként a csomagolóanyag-iparban elterjedt muanyag, celofán és fémfóliák nyomtatásánál használatos, erre speciálisan kialakított hajlékony (flexibilis) nyomóformával.

Fóliázás, lakkozás: Felületkezelési eljárás. Meggátolja a festék lehúzódását, erosebbé teszi a papírt. Anyag szerint műanyag, optikailag fényes vagy matt változatban létezik.

Flexibilis nyomóforma: flexonyomtatáshoz sztereotipiai úton készített rugalmas nyomóforma. Anyaga szintetikus vagy természetes gumi, valamint műanyag, amelyet a rajzot, szöveget tartalmazó matricába préselnek. Vulkanizálás után hordozóra rögzítik és kellősítik. Korszerű, rugalmas nyomóforma a Cyrel. ~ fotopolimer nyomóformák; sztereotípia.

Flexográfiai nyomtató eljárás: flexonyomtatás, anilinnyomtatás, guminyomtatás Magasnyomtatási eljárás, főként tekercselt csomagolóanyagok, tapéták készítésére alkalmazzák. Jellegzetessége, hogy nyomóformaként flexibilis anyagokat, gumit vagy műanyagot használnak, és az alkalmazott festék párolgásos száradású, gyorsan száradó kis viszkozitású speciális festék, amellyel a papíron kívül alumínium-, celofán-, PVC- vagy egyéb műanyag felület is jól nyomtatható.


oldal tetejére

G

Grammsúly: A papír vastagságát az egy négyzetméterre eső grammsúllyal jellemzik. A volumenizált papírok vastagságukhoz mérten könnyebbek

Gumihenger: ofszetnyomóművek egyik hengere, amely azonos méretű a formalemezt hordozó lemezhengerrel. Az acélhenger köszörült felületén ofszet gumikendő borítású. Feladata a festék átvétele a formáról, majd a szükséges nyomóerő biztosításával annak nyomathordozóra való felvitele.

Gyártási irány: a papír haladási iránya a papírgépen. A papírgéphossztengelyével megegyező irányú. Keresztirány a ~ ra merőleges. Gyártási és keresztirányban a papír tulajdonságai eltérőek, ezért a nyomdaiparban a papír ún. szálirányát fontos meghatározni.


oldal tetejére

I

Imprimatura: Az utolsó tördelt korrektúra levonaton, (esetleg külön lapon) a megrendelő (vagy az arra általa felhatalmazott személy) kézjegyével és nyomható (imprimatur) megjegyzéssel engedélyt ad a nyomtatásra.


oldal tetejére

K

Kivágás stancolás (die cutting): Minthogy a papírvágógépek csak egyenes vonalban, a papír teljes szélességében tudnak vágni, speciális alakú nyomtatványokat (vagy lyukakat, nyílásokat) csak a kívánt alakzatnak vágóélként a papírba való belenyomásával lehet előállítani. Ma legtöbbször egy kivágóforma (stancaforma) elkészítésével, a magasnyomás módjára végzik; a kivágóforma szükség esetén egyúttal a hajlítóéleket is tartalmazhatja.

Korrektúra: Szöveg, kép és ezek elhelyezésének ellenőrzésére szolgál.

Kasírozás: Papírnyomat, kinagyított fotó, plakát, stb. szürke lemezre, műanyagra, fára, stb. való felragasztása.

Képfelbontás: A nyomandó kép részletgazdagságának mértéke. Két változata van: 1. Digitális feldolgozásnál egysége a dpi (dots per inch), vagyis az egy hüvelykre (inch) jutó pontok száma; 2. Fotótechnikai (hagyományos) feldolgozásnál egysége a raszter, vagyis az egy négyzetcentiméterre jutó pontok száma.

Kompatibilitás: azokat a készülékeket, adathordozókat, adatokat és programokat, amelyek minden különösebb átalakítás nélkül egymás között kicserélhetők vagy együtt dolgozhatnak, kompatibiliseknek nevezik. Az adatfeldolgozásban különbséget tesznek készülékek, programok ~ a (programkompatibilitás) és adatok, ill. adathordozók ~ a (adatkompatibilitás) között. A készülékek ~ a bizonyos meghatározott technikai adatok betartását feltételezi.


oldal tetejére

L

Lakkozás: Felületkezelési eljárás. Meggátolja a festék lehúzódását, erősebbé teszi a papírt. Anyaga szerint műanyag, optikailag fényes vagy matt változatban létezik.A lakkozást általában borítókon alkalmazzák a felület tatosságának vagy esztétikusságának növelésére. Például formalakk használatával a nyomtatott fotókat realisztikusabbá lehet tenni. Ehhez külön filmet kell készíteni és a nyomdagép lakkozóműve utolsó színként rányomja a megfelelő felületre a lakkot.


oldal tetejére

M

Magasnyomtatás: Hagyományos nyomtatási forma, amelynél a nyomóelemek felülete közel egy síkban van, a nemnyomó elemek pedig ettől alacsonyabban helyezkednek el.

Mélynyomtatás: A nyomtatásnál a nyomóforma síkjánál mélyebben elhelyezett üregekből kerül a festék a papírra. Az üregek kémiai úton történő maratással kerülnek kialakításra.


oldal tetejére

N

Négyszínnyomás (CMYK): A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni. Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (black, B).

Nyomtatás: Többféle nyomtatási eljárás létezik, pl. ofszet nyomtatás, mélynyomás, magasnyomás, szitanyomás. A papírt lehet színén (Schöndruck) ill. fonákán (Wiederdruck) nyomni.

Nyomóforma: a ~a nyomó- és nemnyomó elemek olyan meghatározott rendszere, amely a szöveg- és képi információkat magába foglalja. A nyomóformáról a nyomtatás folyamata során a nyomathordozó adott felületeire festékréteget juttatva kialakul a nyomat.

Nyomórendszerek: különböző nyomtatási technológiák (magas, ofszet, mély) rotációs íves és tekercsnyomógép-típusainak nyomómű felépítését, a nyomómű szerkezeti kialakítását, a nyomóművet alkotó hengerek számát és jellegét, ill. azoknak a nyomtatási folyamatban betöltött szerepét, egyes esetekben a nyomásráadás és levétel módozatát behatároló fogalom. ~ ofszetnyomómű; szatellit nyomómű.

Nyomtatás: adott nyomóforma nyomóelemeinek festékezése és a festék átjuttatása nyomóerő segítségével a nyomathordozó felületére.


oldal tetejére

O

Ofszet nyomtatás: Síknyomtatás, vagyis a nyomólemez fotótechnikai eljárással kerül elkészítésre, se kiemelkedés, se mélyedés nincs a lemez felületén.

Ofszetnyomókendő: ofszetkendő többrétegű gumírozott szövet, amelyet egyik oldalon legfelül egy 0,3-035 mm vastagságú gumiréteggel látnak el. Az ofszetborítás legfontosabb alkotóeleme. Rugalmas tulajdonságát elsősorban a gumikeverék összetétele, a vászonréteg száma és anyaga határozza meg.


oldal tetejére

P

Pantone szinek: Direkt, nem négy színből nyomott színek. Külön színként nyomják olyan esetekben pl.: ha nem keverhető a szín (arany, ezüst stb...), vagy meghatározott színű felületet kell képezni (logó, alnyomat, stb...). A pantone szinek pontos meghatározására alkalmazzák a pantone színskálát, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a megrendelő által kiválasztott szín kerüljön kinyomtatásra.

PostScript: Az Adobe által kifejlesztett oldalleíró nyelv, mely a grafikai D tipográfiai D elemeket vektorgrafikus módon tárolja. Eszközfüggetlen, ennek is köszönheti hogy napjainkra nyomdaipari szabvánnyá vált.

PDF (portable document format): Az Adobe cég által kifejlesztett, a dokumentumok szabad és változásmentes átvitelére szolgáló eszközfüggetlen adatformátum.

Pixel: Képpont

Próbanyomás: a próbanyomat a nyomólemezről készült tetszőleges számú levonat, amelyet a gépnyomás megkezdése előtt állítanak elő abból a célból, hogy tájékoztatást adjon a reprodukálásban tevőlegesen résztvevőknek, a példányszámnyomó gépmesternek és a megrendelőnek a reprodukciós fényképészeti feldolgozás eredményéről. A próbanyomatot a gépnyomattal azonos papírra és festékkel, valamint azonos színdenzitási és rácspontnövekedési értékkel készítik.

Próbanyomat-helyettesítő eljárások: színellenőrző eljárások. próbanyomógépek különböző nyomtatási elven alapuló, típusonként és nyomtatási technológiánként változó szerkezeti kialakítású nyomógépek, amelyeken a példányszámnyomtatás előtt a nyomóformáról nyomatokat készítenek, a nyomóforma ellenőrzése céljából, lehetőség szerint megközelítve a példányszámnyomtatás nyomtatási körülményeit.

Retusálás: Képjavítás, képtisztítás. Alapjában a képeredeti ( papírkép, diakép, vagy scannelt grafika ) sérüléseinek, színhibáinak kijavítása, de a képekkel való manipulációra is alkalmazzák, megváltoztatva annak valódi formáját. QuickTime: Developed by Apple Computer. A type of video file format.


oldal tetejére

R

RGB-színek: Additív, vagyis összeadó színképzés alapszínei. A vörös (Red), zöld (Green) és kék (Blue) egyenlo arányú keveréssel fehér színt adnak. A számítógépes képernyőkön ezeket a színeket használják, nyomdai feldolgozásra a CYMK színek alkalmasak.


oldal tetejére

T

Tamponnyomás: Nem sík felületek nyomására szolgáló eljárás.

Tipográfia: Egy kiadvány megtervezésének tudománya és művészete. A tipográfia alatt értjük a könyv tervezése, szedése során alkalmazott eszközök összességét.

TIFF (Tagged Image File Format): Képek, nem vektoros grafikák állományformátuma.

Tördelés: a hasábokba szedett házi és szerzői korrektúrán átment szövegek, valamint címsorok, élőfejek, marginálisok, lábjegyzetek, táblázatok, képletek, klisék, oldalszámok stb. tördelési makettben vagy egyéb utasításban előre meghatározott végleges formájú oldalakká alakítása.

U

Utánnyomtatás: újrarendeléskor a nyomdatermék újranyomtatása tárolt nyomóformáról.


oldal tetejére

V

Vektoros grafika: Olyan rajzok, melyek matematikailag leírva tárolódnak az állományokba. Pl.: .cdr ( CorelDraw ) , .ai ( Adobe Illustrator )

Vágójel: A vágott méreten kívül a filmen elhelyezett jel, mely a kötészet számára mutatja a vágás méretét.

Vágott méret: A kész nyomdai termék mérete. Keménytáblás könyvnél a könyvtest méretmegjelölése.

Vízjel: A papírgyártáskor a papírba elhelyezett (például: márka, cég) jel, mely a papíron fény felé átnézve látható.

Vonalkód: Lézertechnikával olvasható, vonalakból álló jelsorozat. A vonalkód a termék EAN kódját jeleníti meg. Az ISBN vagy ISSN számmal ellátott termékek (könyvek, periodikák, stb.) EAN kódját az ISBN, illetve az ISSN számból kell képezni.


oldal tetejére

Z

Zsugorfóliázás: A nyomdai késztermék egységkötegeinek fóliába való csomagolása.

(forrás: Internet)

Copyright © 2007-2013 boommédia Kft.